Google+Proponowane ceny za usługi księgowe świadczone przez nasze Biuro uzależnione są od: ilości dokumentów, ilości pracowników oraz formy prowadzonej działalności.


Opłaty ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i mają charakter stałego ryczałtu, który może ulec zmianie jedynie w przypadku znacznego i długotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości dokumentów oraz zatrudnianych pracowników.


Najczęściej stosowany cennik:


-- ryczałt ewidencjonowany bez ewidencji VAT - 100 zł netto + VAT
-- ryczałt ewidencjonowany z ewidencją VAT - 120 zł netto + VAT
-- książka przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT - od 100 zł netto + VAT
-- książka przychodów i rozchodów z ewidencją VAT - od 120 zł netto + VAT
-- księgi handlowe (pełna księgowość) - od 400 zł netto + VAT
Nasi Klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Zapraszamy do współpracy

Prezentacja +1: ładowanie jawne